نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

و نیز می توانید از طریق شماره های تماس ذیل، توسط نرم افزار های وایبر، واتس آپ، تلگرام و ... با ما ارتباط داشته باشید؛

مسئول عمومی مؤسسه در افغانستان:
0093778161800

مسئول پایگاه انترنتی:
0093784689179