باسمه تعالی

حقوق ماهانه ايتام در دهم ماه قوس سال 1395 پرداخت گرديد:

روز شنبه (10/9/1395) پرداخت ماهیانه ایتام تحت تکفل مجتمع الایتام حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها، واقع در شهرک امید سبز کابل همراه با مقداری گوشت انجام شد.

مبلغ ماهيانه ایتام، دائم در محل مذکور (تحت اشراف موسسه امام هادی علیه السلام) پرداخت شده و تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 1500 یک هزار و پنجصد افغانی مي باشد.

حقوق ماهانه ايتام در دهم ماه قوس سال 1395 پرداخت گرديد

کانال ما در تلگرام:

Telegram.me/imamhade