باسمه تعالی

مسابقه ای کتاب خوانی «غدیر، موهبتی الهی برای جهانیان» در مجتمع فاطمة الزهرا(س) واقع در

شهرک امید سبز – کابل برگزار گردید.

———————————-

مسابقه ای کتاب خوانی «غدیر، موهبتی الهی برای جهانیان» در مجتمع فاطمة الزهرا(س) واقع در

شهرک امید سبز – کابل برگزار گردید.

گفتنی است که در این مسابقه  بالا تر از 116 دانش آموز، از طبقه خواهران شرکت کرده بودند، و در

 تاریخ 30 سنبله مصادف با روز عید سعید غدیر خم  برای برندگان مسابقه جوایز اهداء میگردد.

کانال ما در تلگرام:

Telegram.me/imamhade


photo_2016-09-19_16-55-25 مسابقه ای کتاب خوانی «غدیر، موهبتی الهی برای جهانیان» در مجتمع فاطمة الزهرا(س) واقع در  شهرک امید سبز – کابل برگزار گردید.