باسمه تعالی

با عرض سلام  و ا حترام لطف فرماید در اولین سوال, مختصراً جناب خویش را معرفی فرمائید.

این جانب نجیب الله سعادت, فارغ التحصیل صنف چهارده از رشته علوم دینی می باشم.

بنده حقیر فعلا, قبل از ظهر در مدرسه خاتم الانبیاء (ص) به حیث استاد فعالیت می کنم.

فعالیت های که تا کنون در این دارالقرآن صورت گرفته است چه بوده است؟

فعالیت های که تا کنون در دارالقرآن امام مهدی (عج) صورت گرفته است, عبارتند از:

  1. جذب نمودن 65 شاگرد در مدت سه ماه زمستان از طبقه ذکور و اناث.
  2. فارغ شدن 25 تن از آن ها از بخش روانخوانی قرآن کریم و آموزش احکام.

افرادی که در فعالیت دارالقرآن امام مهدی(عج) نقش مؤثر داشته اند کی ها بودند؟

افرادی که در تأسیس این دارالقرآن با ما همکاری نموده, شیخ جانعلی همراه دو دخترش که این ها دو خانه خود را بدون کرایه, مدت یک سال در خدمت ما قرار داد.

این دارالقرآن چه زمان تأسیس شد؟

این دارالقرآن در اول زمستان سال 1394/10/1 تأسیس شده است.

میزان آشنای خویش را با مؤسسه امام هادی (علیه السلام) بفرمائید و از فعالیت های مؤسسه چه قدر می دانید؟

این مؤسسه مسجد زیادی را برای مردم غزنی درست نموده و چاهای آب را درست نموده و در خدمت مردم داده و غیره فعالیت ها.

مؤسسه امام هادی (علیه السلام) چه همکاری های با شما نموده است و شما از مؤسسه چه انتظاری دارید؟

این مؤسسه برای فعلا به تعداد 12 جلد قرآن کریم و 11 جلد آموزش احکام و وسیله های آموزشی صنفی همکاری نموده است.

بنده از مؤسسه امام هادی (علیه السلام) انتظار دارم که مواد های درسی را کاملا فراهم نماید و کرایه اطاق ها را به اندازه توانای خود همکاری نماید.

منکر است.

از جناب آقای سعادت تشکر می شود که وقت خویش را در اختیار پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه امام هادی (ع) – کابل گذاشته اند.

 

کانال ما در تلگرام: telegram.me/imamahade

مصاحبه با آقای نجیب الله سعادت, یکی از مؤسسین دارالقرآن امام مهدی (عج)