1- خداوند نور آسمان و زمین: «الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوة…» (نور/35)

2- هدف از بعثت انبیاء نورانی شدن مردم. «کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور» (ابراهیم/1) این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکیها (شرک و ظلم و جهل) بسوی روشنایی (ایمان و عدل وآگاهی) به فرمان پروردگارت در آوری.

3- نورانی شدن مردم در پرتو ولایت الهی: «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» (بقره/57)

4- نورانی شدن مردم در پرتو هدایت الهی: « او من کان میّتاً فأحییناه و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات» (انعام/122) آیا کسی که مرده بود پس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود همانند کسی که در ظلمتها باشد.

5- نورانی شدن مردم در پرتو پذیرش اسلام: «افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نورٍ من ربّه» (زمر/22) آیا کسی که سینه اش را برای اسلام گشاده است برفراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته.

6- تجسم نور ایمان در قیامت: «یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم» (حدید/12) روزی که مردان و زنان مؤمن را می نگری که نورشان پیش رویشان بسرعت حرکت می کند.

7- مظاهر نور الهی: الف: قرآن کریم «قدجائکم من الله نورٌ و کتابٌ مبین» (مائده/15) ب: پیامبر اکرم (ص): «انّا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً» (دعوت کننده بسوی خدا) ما نور را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انزار کننده و دعوت کننده بسوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشن بخش. ج: ائمه اطهار: «انّما و لیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»

8- خاموش نشدن نور الهی: «یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یابی الله ان یتم نوره و لو کره الکافرون» (توبه/32)

ما را در فیسبوک دنبال نمائید …

موضوعات قرآنی